Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za zrozumienie, że poniższe informacje są w języku angielskim.

Ostatnia aktualizacja 27 sierpnia 2020 r

Dziękujemy, że zdecydowałeś się dołączyć do naszej społeczności w Travelshop i Europa AB, prowadząc działalność jako Travelshop („Travel Shop","we","us"Lub"nasz„). Jesteśmy zobowiązani do ochrony twoich danych osobowych i twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki lub naszych praktyk dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem info@travelshop.se.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://travelshop.se i korzystasz z naszych usług, ufasz nam dzięki swoim danym osobistym. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej polityce prywatności opisujemy naszą politykę prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby wyjaśnić Ci w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie masz prawa w związku z nimi. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na jej dokładne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej Polityce prywatności są jakieś warunki, z którymi się nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z naszych Witryn i naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej (takich jak https://travelshop.se) i / lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w niniejszej polityce prywatności określamy je łącznie jako „Oferta").

Przeczytaj uważnie niniejszą politykę prywatności, ponieważ pomoże ona podejmować świadome decyzje dotyczące udostępniania nam danych osobowych.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

3. CZY Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek?

4. Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?

5. CZY WYKORZYSTUJEMY MAPY GOOGLE?

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

7. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

9. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

10. NARUSZENIE DANYCH

11. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

12. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNIJNI MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

13. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI O TEJ POLITYCE?

-

1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, hasła i dane bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące płatności.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, uczestnicząc w działaniach w Usługach lub w inny sposób kontaktując się z nami.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji z nami i Usługami, dokonanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Imię i dane kontaktowe. Gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i inne podobne dane kontaktowe.

Poświadczeń. Gromadzimy hasła, wskazówki do haseł i podobne informacje dotyczące bezpieczeństwa wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta.

Dane dotyczące płatności Gromadzimy dane niezbędne do przetworzenia płatności, jeśli dokonujesz zakupów, takie jak numer twojego instrumentu płatniczego (np. Numer karty kredytowej) i kod bezpieczeństwa powiązany z twoim instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez Stripe. Ich linki do polityki prywatności można znaleźć tutaj: www.stripe.com/en-se/.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach tych danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres IP i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych Usług.

Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystać z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do zachowania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: Możemy gromadzić ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych i innych źródeł zewnętrznych.

Możemy uzyskiwać informacje o tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują: informacje o profilu w mediach społecznościowych; potencjalne szanse marketingowe oraz wyniki wyszukiwania i linki, w tym płatne oferty (takie jak linki sponsorowane). Poinformujemy Cię o źródle informacji i rodzaju informacji, które o Tobie zgromadziliśmy, w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych, ale najpóźniej w ciągu jednego miesiąca.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, przestrzeganiu naszych zobowiązań prawnych i / lub Twojej zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Usług do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu przestrzegania naszych zobowiązań prawnych. Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których polegamy dla każdego z wymienionych poniżej celów.

Korzystamy z informacji, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej * (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zbierać od tych stron trzecich, aby ułatwić utworzenie konta i proces logowania w celu wykonania umowa.
 • Aby wysłać Ci informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby przesyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i / lub informacje o zmianach w naszych warunkach, zasadach i zasadach.
 • Realizuj swoje zamówienia i zarządzaj nimi. Możemy wykorzystywać Twoje dane do realizacji Twoich zamówień, płatności, zwrotów i wymian dokonywanych za pośrednictwem Usług i zarządzania nimi.
 • Dwa referencje po. Publikujemy opinie na temat naszych Usług, które mogą zawierać dane osobowe. Przed opublikowaniem referencji uzyskamy Twoją zgodę na wykorzystanie Twojego imienia i nazwiska oraz referencji. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje referencje, skontaktuj się z nami pod adresem info@travelshop.se i pamiętaj o podaniu imienia i nazwiska, lokalizacji referencji oraz informacji kontaktowych.
 • Poproś o opinię. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby poprosić o opinię i skontaktować się z Tobą w sprawie korzystania z naszych Usług.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy wykorzystywać Twoje dane w ramach naszych starań, aby nasze Usługi były bezpieczne (na przykład w celu monitorowania oszustw i zapobiegania im).
 • Aby włączyć komunikację między użytkownikami. Możemy wykorzystywać Twoje informacje, aby umożliwić komunikację między użytkownikami za zgodą każdego użytkownika.
 • Aby egzekwować nasze warunki, zasady i zasady dotyczące celów biznesowych, powodów prawnych i umowy.
 • W odpowiedzi na wnioski prawne i zapobieganie szkodom. Jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, może być konieczne sprawdzenie przechowywanych danych w celu ustalenia sposobu odpowiedzi.
 • Aby zarządzać kontami użytkowników, Możemy wykorzystywać twoje dane do celów zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w stanie gotowości do pracy.
 • Aby świadczyć usługi użytkownikowi. Możemy wykorzystać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
 • Aby odpowiadać na zapytania użytkowników / oferować wsparcie użytkownikom. Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć podczas korzystania z naszych Usług.
 • Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać twoje informacje do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych usług, produktów, marketingu i twoich doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w zagregowanej i anonimowej formie, aby nie były kojarzone z poszczególnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać możliwych do zidentyfikowania danych osobowych bez Twojej zgody.

3. CZY Twoje informacje zostaną udostępnione komukolwiek?

W skrócie: Udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, przestrzegamy prawa, zapewniamy usługi, chronimy Twoje prawa lub wypełniamy zobowiązania biznesowe.
Możemy przetwarzać lub udostępniać dane na podstawie następującej podstawy prawnej:

 • zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam konkretnej zgody na wykorzystanie twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to zasadnie konieczne do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: Jeśli zawarliśmy z tobą umowę, możemy przetwarzać twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: Możemy ujawnić Twoje informacje, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, żądaniami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi władzom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne zainteresowania: Możemy ujawnić Twoje informacje, jeżeli uważamy, że konieczne jest zbadanie, zapobieganie lub podejmowanie działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami, lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetwarzania danych lub udostępniania danych osobowych w następujących sytuacjach:

Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać dane użytkownika w związku z fuzją, sprzedażą aktywów spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej firmy do innej firmy lub w trakcie negocjacji.

Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy używać zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam podczas odwiedzania Usług. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o twoich wizytach w naszej witrynie (witrynach) i innych witrynach internetowych zawartych w plikach cookie i innych technologiach śledzenia w celu wyświetlania reklam towarów i usług będących przedmiotem zainteresowania.

Stowarzyszonych. Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą.

Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować określone produkty, usługi lub promocje.

4. Czy korzystamy z plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do gromadzenia i przechowywania twoich informacji.

Możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele internetowe) w celu uzyskania dostępu lub przechowywania informacji. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odmówić przyjęcia niektórych plików cookie, są określone w naszym ciastko Polityka.

5. CZY WYKORZYSTUJEMY MAPY GOOGLE?

W skrócie: Tak, korzystamy z Map Google w celu zapewnienia lepszej obsługi.

Ta witryna, aplikacja mobilna lub aplikacja Facebook korzysta z interfejsów API Map Google. Możesz znaleźć Warunki korzystania z interfejsów API Map Google tutaj. Aby lepiej zrozumieć Politykę prywatności Google, zapoznaj się z tym połączyć.

Korzystając z naszej implementacji interfejsu API Map Google, wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usług Google. Wyrażasz zgodę na uzyskanie lub buforowanie Twojej lokalizacji. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel tej polityki nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż 1 rok po zamknięciu konta użytkownika.

Gdy nie będziemy mieć uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub anonimizujemy, a jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizoluj je od dalszego przetwarzania do momentu usunięcia.

7. JAK CHRONIMY TWOJE INFORMACJE BEZPIECZNIE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest bezpieczny w 100%. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do iz naszych Usług odbywa się na własne ryzyko. Powinieneś uzyskiwać dostęp do usług tylko w bezpiecznym środowisku.

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

W skrócie: Nie zbieramy świadomie danych od dzieci poniżej 18 ani nie sprzedajemy ich dzieciom.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 ani nie sprzedajemy ich dzieciom. Korzystając z Usług, oświadczasz, że jesteś przynajmniej 18 lub że jesteś rodzicem lub opiekunem takiej osoby małoletniej i zgadzasz się na tak niewielkie zależne korzystanie z Usług. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe użytkowników w wieku poniżej 18, dezaktywujemy konto i podejmiemy odpowiednie kroki w celu niezwłocznego usunięcia takich danych z naszej dokumentacji. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które zebraliśmy od dzieci poniżej 18, skontaktuj się z nami pod adresem info@travelshop.se.

9. JAKIE SĄ PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, masz prawa, które pozwalają ci na większy dostęp do twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (takich jak Europejski Obszar Gospodarczy) przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) do żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczyć przetwarzanie danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, w zakresie przenoszenia danych. W niektórych okolicznościach możesz mieć również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, skorzystaj z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Informacje o koncie

Jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zlikwidować konto w dowolnym momencie, możesz:

■ Zaloguj się do ustawień konta i zaktualizuj konto użytkownika.

■ Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.

Po złożeniu wniosku o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Jednakże niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach, aby zapobiec oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i / lub spełniać wymogi prawne.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z e-mail marketingu: Możesz zrezygnować z naszej marketingowej listy e-mail w dowolnym momencie, klikając link anulowania subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz następnie usunięty z marketingowej listy e-mail - jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci e-maile związane z usługami, które są niezbędne do administrowania Twoim kontem i korzystania z niego. Aby w inny sposób zrezygnować, możesz:

■ Zwróć uwagę na swoje preferencje podczas rejestracji konta w serwisie.

■ Uzyskaj dostęp do ustawień konta i preferencji aktualizacji.

■ Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych informacji kontaktowych.

10. NARUSZENIE DANYCH Naruszenie prywatności ma miejsce, gdy istnieje nieautoryzowany dostęp do lub gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub usuwanie danych osobowych. Zostaniesz powiadomiony o naruszeniu danych, gdy Travelshop i Europa AB podejmie ryzyko poważnej szkody. Na przykład naruszenie danych może spowodować poważną szkodę finansową lub uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym. W przypadku, gdy Travelshop i Europa AB dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa, które spowodowało lub może skutkować nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych, Travelshop i Europa AB niezwłocznie zbada sprawę i powiadomi odpowiedni organ nadzorczy nie później niż w godzinach 72 po poinformowaniu o tym, chyba że naruszenie danych osobowych nie spowoduje ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych.

11. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować swoją preferencję prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o przeglądaniu Internetu. Nie sfinalizowano żadnego jednolitego standardu technologicznego do rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie komunikuje twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w poprawionej wersji niniejszej polityki prywatności.

12. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNIJNI MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, znana również jako „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją) ujawniane osobom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, z którymi udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby poprosić o usunięcie takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Chcemy mieć pewność, że dane nie będą publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte z naszych systemów.

13. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy tę politykę, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną „Zmienioną” datą, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli dokonamy istotnych zmian w niniejszej polityce prywatności, możemy powiadomić Cię albo poprzez wyraźne opublikowanie powiadomienia o takich zmianach lub poprzez bezpośrednie wysłanie powiadomienia. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI O TEJ POLITYCE?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres info@travelshop.se lub pocztą na adres:
Travelshop i Europa AB
Centralplan 10, 211 20 Malmö
Skania, Szwecja

ZASADY ANULOWANIA

• Wszystkie przedmioty wynajęte od Travelshop AB są objęte niniejszymi zasadami anulowania, a Travelshop AB zastrzega sobie prawo do zmiany swoich zasad anulowania w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania swoich klientów. Zmiana dotyczy klienta tylko wtedy, gdy jego rezerwacja jest dłuższa niż sześć miesięcy od daty wyjazdu / rezerwacji.

Travelshop AB nie zmieni polityki bez odpowiedniego powodu.

• Anulowanie rezerwacji z wyjazdem w ciągu dwóch tygodni od daty rezerwacji będzie miało odrębne zasady anulowania, które obowiązują w drodze porozumienia z najemcą.

Cykl miejski: Wszystkie anulowane dłużej niż tydzień przed wyjazdem spowoduje zwrot 100% kwoty.

1. Wszelkie odwołania dokonane w terminie jeden tydzień od wyjazdu spowoduje zwrot 80% kwoty.

2. Wszystkie odwołania dokonane w terminie 48 XNUMX godzin po wyjeździe spowoduje zwrot 50% kwoty.

Rowery turystyczne i elektryczne: Wszystkie odwołania dokonane dłużej niż dwa tygodnie przed wyjazdem spowoduje zwrot 100% kwoty.

1. Wszelkie odwołania dokonane w terminie dwa tygodnie po wyjeździe spowoduje zwrot 60% kwoty.

2. Wszelkie odwołania dokonane w terminie jeden tydzień od wyjazdu spowoduje zwrot 40%.

3. Wszelkie odwołania dokonane w terminie 48 XNUMX godzin po wyjeździe spowoduje zwrot 0% kwoty.

Rowery skrzyniowe: Wszystkie odwołania dłuższe niż jeden tydzień przed wyjazdem spowoduje zwrot 100% kwoty.

1. Wszelkie odwołania dokonane w terminie jeden tydzień od wyjazdu spowoduje zwrot 60% kwoty.

2. Wszystkie odwołania dokonane w terminie 48 XNUMX godzin po wyjeździe spowoduje zwrot 0% kwoty.

Tandem: Anulacje dokonane dłużej niż tydzień przed wyjazdem spowoduje zwrot 100% kwoty.

1. Wszelkie odwołania dokonane w terminie jeden tydzień od wyjazdu spowoduje zwrot 80% kwoty.

2. Wszystkie odwołania dokonane w terminie 48 XNUMX godzin po wyjeździe spowoduje zwrot 0% kwoty.

Inny: Anulowania, takie jak zrobione dłużej niż tydzień przed wyjazdem spowoduje zwrot 100% kwoty.

1. Wszelkie odwołania dokonane w terminie jeden tydzień od wyjazdu spowoduje zwrot 80% kwoty.

2. Wszystkie odwołania dokonane w terminie 48 XNUMX godzin po wyjeździe spowoduje zwrot 0% kwoty.

WARUNKI WYNAJMU

Najemca przyjmuje rower w dobrym stanie i zobowiązuje się do zwrotu roweru w równie dobrym stanie oraz do jazdy na rowerze zgodnie z zasadami i obowiązkami określonymi w prawie szwedzkim oraz zobowiązuje się do:

1. Nie regulować ani nie manipulować mechanicznymi częściami roweru.

2. Nie dostosowywać ani nie manipulować dodatkowym kodem blokady.

3. Zaparkuj rower w sposób bezpieczny dla pieszych oraz w miejscu, w którym kradzież jest zminimalizowana (np. Brak ciemnych alejek).

4. Zwrot roweru w terminie i terminie określonym w umowie. Opóźnione zwroty będą naliczane zgodnie z poniższym opisem. *

5. Ponosić odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie sprzętu, który zawsze pozostaje wyłączną własnością Travelshop AB. Jeżeli sprzęt zostanie zgubiony, zniszczony lub uszkodzony bez naprawy, zgodnie z oceną Travelshop AB, najemca zobowiązuje się zapłacić Travelshop AB wartość za wymianę sprzętu. Opłata odszkodowawcza zostanie ustalona przez Travelshop AB i naliczona w momencie zwrotu.

* 4. Zwrot przedmiotu najmu w tym samym dniu, ale w terminie nieokreślonym w terminie i godzinie określonej w umowie spowoduje naliczenie opłaty w oparciu o dzienną cenę wynajmu. Jeżeli zwrot przedmiotu najmu nastąpi w dniu, który nie jest określony datą i godziną określoną w umowie, spowoduje to naliczenie opłaty opartej na liczbie dni, w których obiekt pozostawał do późna.

Travelshop AB jest zobowiązana przez swoją firmę ubezpieczeniową do uzyskania danych osobowych klientów, którzy korzystają z ich wynajmowanej nieruchomości. Musimy odpowiednio otrzymać imię i nazwisko klienta, numer telefonu i e-mail. Musimy również zabrać kopię ich dowodu osobistego na przechowanie w okresie wynajmu. Kiedy klient akceptuje niniejsze warunki, klient zezwala Travelshop AB na przechowywanie jego informacji do końca miesiąca, w którym zostały one usunięte z ich systemów. Kopia dowodu osobistego zostaje zniszczona lub zwrócona klientowi, który wypożycza przedmioty Travelshop AB po upływie okresu wynajmu. Travelshop AB nigdy nie będzie rozpowszechniać informacji o klientach.